Crayon Shin-Chan: Uchuu de Achoo!? Yuujou no Oba-Karate!!

A 3DS game based on the Crayon Shin-Chan anime.